ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΟΦ. 50Χ120g.

Συνολικό Βάρος / Τεμάχιο: 120 g

Τεμάχια / Κιβώτιο: 50

Κιβώτια / Παλέτα: 42

Προϊόν Βαθιάς κατάψυξης