ΚΟΥΡΟΥ D ΟΚΤΑΣΠΟΡΗ PHILADELPHIA ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 60Χ175g.

Συνολικό Βάρος / Τεμάχιο: 175 g

Τεμάχια / Κιβώτιο: 60

Κιβώτια / Παλέτα: 54

Προϊόν Βαθιάς κατάψυξης