ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΗΛΟΠΙΤΑΣ 50Χ210g.

Συνολικό Βάρος / Τεμάχιο: 210 g

Τεμάχια / Κιβώτιο: 50

Κιβώτια / Παλέτα: 54

Προϊόν Βαθιάς κατάψυξης