ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ (52-54g) 1Χ8kg.

Συνολικό Βάρος / Τεμάχιο: 54 g

Τεμάχια / Κιβώτιο: 8

Κιβώτια / Παλέτα: 77

Προϊόν Βαθιάς κατάψυξης