ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 45g.1Χ8kg.

Συνολικό Βάρος / Τεμάχιο: 45 g

Τεμάχια / Κιβώτιο: 8

Κιβώτια / Παλέτα: 77

Προϊόν Βαθιάς κατάψυξης