ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 50Χ150g.

Συνολικό Βάρος / Τεμάχιο: 150 g

Τεμάχια / Κιβώτιο: 50

Κιβώτια / Παλέτα: 77

Προϊόν Βαθιάς κατάψυξης