ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 60Χ130g.

Συνολικό Βάρος / Τεμάχιο: 130 g

Τεμάχια / Κιβώτιο: 60

Κιβώτια / Παλέτα: 77

Προϊόν Βαθιάς κατάψυξης